Vi skapar nya lägenheter genom byggnation av råvindar och platta tak